مانلی پرواز

خانه

تورها

رزرو آنلاین

لحظه آخری

اخذ ویزا

هتل ها

هتل ها

اطلاعات مسیرها

اطلاعات مسیرها

اخبار گردشگری

باشگاه مشتریان

ارتباط با مانلی

تورهای تابستان 96

مانلی همسفری ماندگار

مارماریس

رزرو خارجی: 88103828 -021 رزرو داخلی: 88556064-021

s5 logo

 

...................................................................................

تور مارماریس

...................................................................................

 

تور  مارماریس با هتل club dorado: سه ستاره

2fd7735f-ce31-4580-aa1d-3bb99d459ce3

قیمت تور مارماریس هتل club dorado   شش روزه : اتاق 2 تخت 1.745.000 تومان  

بلیط تور مارماریس هتل club dorado شش روزه : اتاق یک تخت 1.945.000 تومان 

خدمات تور مارماریس:

بلیط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی  + لیدر فارسی زبان +پرواز غیر قابل استرداد میباشد

تلفن رزرو تور مارماریس:  02188103828

تور مارماریس|تور ارزان مارماریس|تور لحظه مارماریس|تور مارماریس تابستان 96|قیمت تور مارماریس|تور آفری مارماریس|بلیط تور مارماریس|نرخ تور مارماریس|بلیط تور مارماریس


تور  مارماریس با هتل begoenailla : سه ستاره

قیمت تور مارماریس هتل begoenailla  شش روزه : اتاق 2 تخت 1.895.000 تومان  

بلیط تور مارماریس هتل begoenailla  شش روزه : اتاق یک تخت 2.145.000 تومان begonia-hotel

خدمات تور مارماریس:

بلیط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی  + لیدر فارسی زبان +پرواز غیر قابل استرداد میباشد

تلفن رزرو تور مارماریس:  02188103828

تور مارماریس|تور ارزان مارماریس|تور لحظه آخری مارماریس|تور مارماریس تابستان 96|قیمت تور مارماریس|تور آفری مارماریس|بلیط تور مارماریس|نرخ تور مارماریس|بلیط تور مارماریس


تور  مارماریس با هتل cosmopolition : چهار ستاره

قیمت تور مارماریس هتل cosmopolition  شش روزه : اتاق 2 تخت 1.995.000 تومان  

بلیط تور مارماریس هتل cosmopolition  شش روزه : اتاق یک تخت 2.295.000 تومان hotel-cosmopolitan-18

خدمات تور مارماریس:

بلیط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی  + لیدر فارسی زبان +پرواز غیر قابل استرداد میباشد

تلفن رزرو تور مارماریس:  02188103828

تور مارماریس|تور ارزان مارماریس|تور لحظه مارماریس|تور مارماریس تابستان 96|قیمت تور مارماریس|تور آفری مارماریس|بلیط تور مارماریس|نرخ تور مارماریس|بلیط تور مارماریس

 


تور  مارماریس با هتل mirage world : پنج ستاره

قیمت تور مارماریس هتل  mirage world شش روزه : اتاق 2 تخت 2.045.000 تومان  

بلیط تور مارماریس هتل  mirage world  شش روزه : اتاق یک تخت 2.095.000 تومان 4738551

خدمات تور مارماریس:

بلیط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی  + لیدر فارسی زبان +پرواز غیر قابل استرداد میباشد

تلفن رزرو تور مارماریس:  02188103828

تور مارماریس|تور ارزان مارماریس|تور لحظه مارماریس|تور مارماریس تابستان 96|قیمت تور مارماریس|تور آفری مارماریس|بلیط تور مارماریس|نرخ تور مارماریس|بلیط تور مارماریس

 


تور  مارماریس با هتل luna beach : پنج ستاره

قیمت تور مارماریس هتل  luna beach شش روزه : اتاق 2 تخت 2.995.000 تومان  

بلیط تور مارماریس هتل luna beach  شش روزه : اتاق یک تخت 2.545.000 تومان 25112-43-l

خدمات تور مارماریس:

بلیط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی  + لیدر فارسی زبان +پرواز غیر قابل استرداد میباشد

تلفن رزرو تور مارماریس:  02188103828

تور مارماریس|تور ارزان مارماریس|تور لحظه مارماریس|تور مارماریس تابستان 96|قیمت تور مارماریس|تور آفری مارماریس|بلیط تور مارماریس|نرخ تور مارماریس|بلیط تور مارماریس

 


تور  مارماریس با هتل green nature resort : پنج ستاره

قیمت تور مارماریس هتل  green nature resort شش روزه : اتاق 2 تخت 2.145.000 تومان  

بلیط تور مارماریس هتل green nature resort شش روزه : اتاق یک تخت 2.495.000 تومان dlmgree 7

خدمات تور مارماریس:

بلیط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی  + لیدر فارسی زبان +پرواز غیر قابل استرداد میباشد

تلفن رزرو تور مارماریس:  02188103828

تور مارماریس|تور ارزان مارماریس|تور لحظه مارماریس|تور مارماریس تابستان 96|قیمت تور مارماریس|تور آفری مارماریس|بلیط تور مارماریس|نرخ تور مارماریس|بلیط تور مارماریس

 


تور  مارماریس با هتل casa de mares : پنج ستاره

قیمت تور مارماریس هتل  casa de mares شش روزه : اتاق 2 تخت 2.695.000 تومان  

بلیط تور مارماریس  هتل casa de mares  شش روزه : اتاق یک تخت 3.345.000 تومان 4-Casa-De-Maris-Spa-Resort-Hotel

خدمات تور مارماریس:

بلیط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی  + لیدر فارسی زبان +پرواز غیر قابل استرداد میباشد

تلفن رزرو تور مارماریس:  02188103828

تور مارماریس|تور ارزان مارماریس|تور لحظه مارماریس|تور مارماریس تابستان 96|قیمت تور مارماریس|تور آفری مارماریس|بلیط تور مارماریس|نرخ تور مارماریس|بلیط تور مارماریس

 


تور  مارماریس با هتل golden rock beach : پنج ستاره

قیمت تور مارماریس هتل   golden rock beach شش روزه : اتاق 2 تخت 2.695.000 تومان  

بلیط تور مارماریس golden rock beach هتل شش روزه : اتاق یک تخت 3.345.000 تومان 02 564

خدمات تور مارماریس:

بلیط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی  + لیدر فارسی زبان +پرواز غیر قابل استرداد میباشد

تلفن رزرو تور مارماریس:  02188103828

تور مارماریس|تور ارزان مارماریس|تور لحظه مارماریس|تور مارماریس تابستان 96|قیمت تور مارماریس|تور آفری مارماریس|بلیط تور مارماریس|نرخ تور مارماریس|بلیط تور مارماریس

 


تور  مارماریس با هتل elegance : پنج ستاره

قیمت تور مارماریس  هتل  elegance  شش روزه : اتاق 2 تخت 2.395.000 تومان  

بلیط تور مارماریس  هتل elegance  شش روزه : اتاق یک تخت 2.895.000 تومان Elegance-Hotel-1

خدمات تور مارماریس:

بلیط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی  + لیدر فارسی زبان +پرواز غیر قابل استرداد میباشد

تلفن رزرو تور مارماریس:  02188103828

تور مارماریس|تور ارزان مارماریس|تور لحظه مارماریس|تور مارماریس تابستان 96|قیمت تور مارماریس|تور آفری مارماریس|بلیط تور مارماریس|نرخ تور مارماریس|بلیط تور مارماریس


تور  مارماریس با هتل marmaris palace : پنج ستاره

قیمت تور مارماریس  هتل  marmaris palace  شش روزه : اتاق 2 تخت 2.395.000 تومان  

بلیط تور مارماریس  هتل marmaris palace  شش روزه : اتاق یک تخت 2.895.000 تومان 02 564

خدمات تور مارماریس:

بلیط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی  + لیدر فارسی زبان +پرواز غیر قابل استرداد میباشد

تلفن رزرو تور مارماریس:  02188103828

تور مارماریس|تور ارزان مارماریس|تور لحظه مارماریس|تور مارماریس تابستان 96|قیمت تور مارماریس|تور آفری مارماریس|بلیط تور مارماریس|نرخ تور مارماریس|بلیط تور مارماریس

 


تور  مارماریس با هتل turban palace : پنج ستاره

قیمت تور مارماریس  هتل  turban palace   شش روزه : اتاق 2 تخت 2.745.000 تومان  

بلیط تور مارماریس  هتل turban palace   شش روزه : اتاق یک تخت 3.395.000 تومان 14893A

خدمات تور مارماریس:

بلیط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی  + لیدر فارسی زبان +پرواز غیر قابل استرداد میباشد

تلفن رزرو تور مارماریس:  02188103828

تور مارماریس|تور ارزان مارماریس|تور لحظه مارماریس|تور مارماریس تابستان 96|قیمت تور مارماریس|تور آفری مارماریس|بلیط تور مارماریس|نرخ تور مارماریس|بلیط تور مارماریس

 


تور  مارماریس با هتل mati resot : پنج ستاره

قیمت تور مارماریس  هتل mati resot  شش روزه : اتاق 2 تخت 2.745.000 تومان  

بلیط تور مارماریس  هتل mati resot  شش روزه : اتاق یک تخت 3.395.000 تومان hotel-mati

خدمات تور مارماریس:

بلیط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی  + لیدر فارسی زبان +پرواز غیر قابل استرداد میباشد

تلفن رزرو تور مارماریس:  02188103828

تور مارماریس|تور ارزان مارماریس|تور لحظه مارماریس|تور مارماریس تابستان 96|قیمت تور مارماریس|تور آفری مارماریس|بلیط تور مارماریس|نرخ تور مارماریس|بلیط تور مارماریس

 


تور  مارماریس با هتل hiltondalaman : پنج ستاره

قیمت تور مارماریس  هتل hiltondalaman  شش روزه : اتاق 2 تخت 3.995.000 تومان  

بلیط تور مارماریس  هتل hiltondalaman شش روزه : اتاق یک تخت 5.3195.000 تومان d8cdef19e320ed9441c7d0a1e3656a3b large

خدمات تور مارماریس:

بلیط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی  + لیدر فارسی زبان +پرواز غیر قابل استرداد میباشد

تلفن رزرو تور مارماریس:  02188103828

تور مارماریس|تور ارزان مارماریس|تور لحظه مارماریس|تور مارماریس تابستان 96|قیمت تور مارماریس|تور آفری مارماریس|بلیط تور مارماریس|نرخ تور مارماریس|بلیط تور مارماریس

 


 اگر قصد سفر خارج از کشور را داشته باشیم کشورهای مختلف را میسنجیم و گزینش میکنیم مانلی پرواز برای راهنمایی بیشتر به شما شهر زیبای مارماریس را پیشنهاد میدهد مارماریس شهری است درجنوب غربی ترکیه در مجاورت دریای مدیترانه ‚بسیار زیبا و دیدنی و متفاوف با شهر های دیگر ترکیه که این مکان از قدیمی ترین جای تفریحی ترکیه است. اغلب توریست های این شهر از کشور های انگلستان و اسکاتلند هستند در ماه های تیر و خرداد هوا عالی و امکان شنا کردن وجود دارد. این شهر زیبا قدمت بالایی دارد و بر میگردد به قرن قبل از میلاد مسیح مارماریس از جمله شهرهایی است که بیشترین بازدید کننده توریست ها و گردشگران را نیز دارد که تعداد آن ها هرساله به 300الی400هزار نفر میرسد.این شهر زیبا یکی از مراکز مهم تجمع کشتی ها در ترکیه است وهمینطور مرکز مناسبی برای اتومبیل رانی میباشد.تور مارماریس را با قیمتی باور نکردنی تهیه کنید.

 

 

 

checked تلفن: 02188103828
 پشتیبانی تا ساعت 22:00 : کولیوند 09334484191 ، آشتیانی 09306056986 ، وثوقی 09354845889 

باشگاه مشتریان

کوتاه از ما

مانلی پرواز ارائه دهنده خدمات مسافرتی جهانگردی

رزرو خارجی : 02188103828

رزرو داخلی: 02188556064

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

.....................................................