مانلی پرواز

خانه

تورها

رزرو آنلاین

لحظه آخری

اخذ ویزا

هتل ها

هتل ها

اطلاعات مسیرها

اطلاعات مسیرها

اخبار گردشگری

باشگاه مشتریان

ارتباط با مانلی

تورهای پاییز96

مانلی همسفری ماندگار

تور لحظه آخری استانبول

رزرو خارجی: 88103828 -021 رزرو داخلی: 88556064-021

s5 logo

 تور لحظه آخری استانبول  با کمترین قیمت شروع از 650/000   تور لحظه آخری استانبول از تهران و از تمام شهرها تور لحظه آخری استانبول | اقامت در هتلهاي تاپ و نزديك مرکز شهر با خدمات عالی

  تور لحظه آخری استانبول 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره تلفن رزرو  تور استانبول :  88556064-021

========================================================================

تور لحظه آخری استانبول هتل آرت:3 * 

تور لحظه آخری استانبول ٣ شب نرخ اتاق سينگل 930/000 نرخ اتاق دو تخته هر نَفَر ---                                   

تور لحظه آخری استانبول هتل آرت 3 شب از 780/000 تومان

تور لحظه آخری استانبول هتل آرت 4 شب از 800/000 تومان

  -------------------------------------------------------

خدمات تور لحظه آخری استانبول :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی +اقامت در هتل آرت استانبول + صبحانه + لیدر فارسی زبان + گشت شهری + بیمه مسافرتی

تلفن رزرو تور لحظه آخری استانبول   88103828 - 021

_______________________

تور استانبول | تور ارزان استانبول | بلیط استانبول | تور استانبول لحظه آخری | بلیط چارتر استانبول | بلیط هواپیما استانبول | تور ارزان استانبول | تور استانبول لحظه آخری

========================================================================================================

تور لحظه آخری استانبول هتل ازبک:  3*     

تور لحظه آخری استانبول ٣ شب نرخ اتاق سينگل 930/000 نرخ اتاق دو تخته هر نَفَر ---                              

تور لحظه آخری استانبول 3 شب از 780/000 تومان

تور لحظه آخری استانبول هتل ازبک 4 شب از 800/000 تومان

  -------------------------------------------------------

خدمات تور لحظه آخری استانبول :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی +اقامت در هتل ازبک استانبول + صبحانه + لیدر فارسی زبان + گشت شهری + بیمه مسافرتی

تلفن رزرو تور استانبول   88103828 - 021

_______________________

تور استانبول | تور ارزان استانبول | بلیط استانبول | تور استانبول لحظه آخری | بلیط چارتر استانبول | بلیط هواپیما استانبول | تور ارزان استانبول | تور استانبول لحظه آخری

========================================================================================================

تور لحظه آخری استانبول هتل مایل: 3*       

تور لحظه آخری استانبول ٣ شب نرخ اتاق سينگل 930/000 نرخ اتاق دو تخته هر نَفَر ---                             

تور لحظه آخری استانبول هتل مایل 3 شب از 780/000 تومان

تور لحظه آخری استانبولهتل مایل 4 شب از 800/000 تومان

  -------------------------------------------------------

خدمات تور استانبول :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی +اقامت در هتل استانبول + صبحانه + لیدر فارسی زبان + گشت شهری + بیمه مسافرتی

تلفن رزرو تور استانبول   88103828 - 021

_______________________

تور استانبول | تور ارزان استانبول | بلیط استانبول | تور استانبول لحظه آخری | بلیط چارتر استانبول | بلیط هواپیما استانبول | تور ارزان استانبول | تور استانبول لحظه آخری

========================================================================================================

تور استانبول هتل گرند اوزتانیک:4*   

تور لحظه آخری استانبول ٣ شب نرخ اتاق سينگل 1/090/000 نرخ اتاق دو تخته هر نَفَر 1.360.000                              

تور لحظه آخری استانبول هتل گرند اوزتانیک 3 شب از 1/090/000 تومان

تور لحظه آخری استانبول هتل گرند اوزتانیک 4 شب از 1/150/000 تومان

  -------------------------------------------------------

خدمات تور لحظه آخری استانبول :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی +اقامت در هتل  استانبول + صبحانه + لیدر فارسی زبان + گشت شهری + بیمه مسافرتی

تلفن رزرو تور استانبول   88103828 - 021

_______________________

تور استانبول | تور ارزان استانبول | بلیط استانبول | تور استانبول لحظه آخری | بلیط چارتر استانبول | بلیط هواپیما استانبول | تور ارزان استانبول | تور استانبول لحظه آخری

========================================================================================================

تور لحظه آخری استانبول هتل لارس پارک:4*     

تور لحظه آخری استانبول ٣ شب نرخ اتاق سينگل 1/090/000 نرخ اتاق دو تخته هر نَفَر 1/350/000                              

تور لحظه آخری استانبول هتل لارس پارک 3 شب از 1/090/000 تومان

تور لحظه آخری استانبول هتل لارس پارک 4 شب از 1/150/000 تومان

  -------------------------------------------------------

خدمات تور لحظه آخری استانبول :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی +اقامت در هتل  استانبول + صبحانه + لیدر فارسی زبان + گشت شهری + بیمه مسافرتی

تلفن رزرو تور استانبول   88103828 - 021

_______________________

تور استانبول | تور ارزان استانبول | بلیط استانبول | تور استانبول لحظه آخری | بلیط چارتر استانبول | بلیط هواپیما استانبول | تور ارزان استانبول | تور استانبول لحظه آخری

========================================================================================================

تور لحظه آخری استانبول هتل زوریخ:4*         

تور لحظه آخری استانبول ٣ شب نرخ اتاق سينگل 1/090/000 نرخ اتاق دو تخته هر نَفَر 1/350/000                           

تور لحظه آخری استانبول هتل زوریخ 3 شب از 1/090/000 تومان

تور لحظه آخری استانبول هتل زوریخ 4 شب از 1/150/000 تومان

  -------------------------------------------------------

خدمات تور لحظه آخری استانبول :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی +اقامت در هتل استانبول + صبحانه + لیدر فارسی زبان + گشت شهری + بیمه مسافرتی

تلفن رزرو تور استانبول   88103828 - 021

_______________________

تور استانبول | تور ارزان استانبول | بلیط استانبول | تور استانبول لحظه آخری | بلیط چارتر استانبول | بلیط هواپیما استانبول | تور ارزان استانبول | تور استانبول لحظه آخری

========================================================================================================

تور لحظه آخری استانبول هتل گرند جواهر:5*    

تور لحظه آخری استانبول ٣ شب نرخ اتاق سينگل 1/150/000 نرخ اتاق دو تخته هر نَفَر 1/450/000                                

تور لحظه آخری استانبول هتل گرند جواهر 3 شب از 1/150/000 تومان

تور لحظه آخری استانبول هتل گرند جواهر 4 شب از 1/250/000 تومان

  -------------------------------------------------------

خدمات تور لحظه آخری استانبول :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی +اقامت در هتل گرند جواهر استانبول + صبحانه + لیدر فارسی زبان + گشت شهری + بیمه مسافرتی

تلفن رزرو تور لحظه آخری استانبول   88103828 - 021

_______________________

تور استانبول | تور ارزان استانبول | بلیط استانبول | تور استانبول لحظه آخری | بلیط چارتر استانبول | بلیط هواپیما استانبول | تور ارزان استانبول | تور استانبول لحظه آخری

========================================================================================================

تور لحظه آخری استانبول هتل کراون پلازا:5*     

تور لحظه آخری استانبول ٣ شب نرخ اتاق سينگل 1/150/000 نرخ اتاق دو تخته هر نَفَر 1/480/000                               

تور لحظه آخری استانبول هتل کراون پلازا 3 شب از 1/150/000 تومان

تور لحظه آخری استانبول هتل کراون پلازا 4 شب از 1/250/000 تومان

  -------------------------------------------------------

خدمات تور لحظه آخری استانبول :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی +اقامت در هتل استانبول + صبحانه + لیدر فارسی زبان + گشت شهری + بیمه مسافرتی

تلفن رزرو تور لحظه آخری استانبول   88103828 - 021

_______________________

تور استانبول | تور ارزان استانبول | بلیط استانبول | تور استانبول لحظه آخری | بلیط چارتر استانبول | بلیط هواپیما استانبول | تور ارزان استانبول | تور استانبول لحظه آخری

========================================================================================================

تور لحظه آخری استانبول هتل الیت ورد:   

تور لحظه آخری استانبول ٣ شب نرخ اتاق سينگل 1/180/000 نرخ اتاق دو تخته هر نَفَر 1/480/000                                

تور لحظه آخری استانبول هتل الیت ورد 3 شب از 1/180/000 تومان

تور لحظه آخری استانبول هتل الیت ورد 4 شب از 1/280/000 تومان

  -------------------------------------------------------

خدمات تور لحظه آخری استانبول :

بلیط هواپیما رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی +اقامت در هتل استانبول + صبحانه + لیدر فارسی زبان + گشت شهری + بیمه مسافرتی

تلفن رزرو تور لحظه آخری استانبول   88103828 - 021

_______________________

تور استانبول | تور ارزان استانبول | بلیط استانبول | تور استانبول لحظه آخری | بلیط چارتر استانبول | بلیط هواپیما استانبول | تور ارزان استانبول | تور استانبول لحظه آخری

========================================================================================================

تور لحظه آخری استانبول شامل دیگر خدمات مانلی پرواز میباشد . شاید سوال باشد که تور لحظه آخری  چیست و چه شرایطی دارد. در ادامه توضیح مختصری در باره تور لحظه آخری ارائه میشود همراه ما باشید.تور لحظه آخری به توری گفته میشود که در حداقل فاصله زمانی تا تاریخ شروع تور قرار گرفته است( که این مدت زمانی معمولا بین 1 تا 2 روز مانده به اتمام تاریخ ثبت نام تور و اجرای آن تور است) و به دلیل عدم تکمیل ظرفیت سهمیه رزرو شده توسط آژانس ها، تور ها با قیمتی بین 10% تا 50% پایین تر از قیمت واقعی خود به فروش می رسند.مانلی پرواز ارائه دهنده انواع تورها به صورت سیستمی و چارتری همچنین به صورت اقساطی و در دو قسمت تورها هم خارجی هم داخلی ارائه میشود. که روزانه در خدمات توری ما قرار دارد.

تور لحظه آخری استانبول هزینه بسیار کمی نسبت به تور استانبول دارد. به دلیل پر نشدن تمام صندلیها در تایم پرواز بلیط تور استانبول لحظه آخری را برای رزرو تور استانبول قرار می دهند. در طول روز چندین پرواز لحظه آخری برای مجموعه مانلی پرواز ثبت میشود.


امروز 16 فروردین 96 : تور لحظه آخری استانبول  با قیمت استثنایی با گارانتی هتل 3 ستاره و هتل 4 ستاره در مرکز شهر میدان تکسیم با خدمات متفاوت از جمله بلیط رفت و برگشت + گشت شهری در مرکز شهر و مراکز خرید معتبر + وعد های غذای متفاوت با خدمات ویژه هر هتل به صورت پکیج های ریاگان مخصوص هر هتل + ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی+ لیدر تور . همه روز مانلی در چند ساعت مختلف ارائه تور لحظه آخری استانبول  را دارد.برای اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید و یا میتوانید از سایت مانلی پکیج مورد نظر را انتخاب و اینترنتی رزرو کنید.


تور استانبول لحظه آخری 21 تیر :اگر تور استانبول لحظه آخری مد نظر شما ست بهترین گزینه مانلی پرواز می باشد. این مجموعه گردشگری داری ارزانترین و لحظه آخری ترین نرخهای تور استانبول می باشد. هر روز چندین پرواز تور استانبول لحظه آخری را ارائه میکند. و به دلیل مجری اصلی تور استانبول در سراسر ایران قیمت تور استانبول آن بسیار ارزان می باشد. برای اطلاعات کامل تور استانبول با این شماره تماس بگیرید. 02188103828


 

 تور مشهد               تور استانبول                 تور دبی 
 
 تور کیش                تور آنتالیا                       تور تایلند

تور قشم                تور ارمنستان                 تور مالزی

تور شیراز               تور گرجستان                تور روسیه

شرکت هواپیمایی مانلی پرواز پایتخت

بامدیریت آقای مهندس قاسم قاسمی با 9 سال سابقه مدیریتی

- مجری و مبتکر تورهای ارزان ، لوکس و لحظه آخری 
- نماینده فروش آنلاین 900 ایرلاین داخلی و خارجی 
- فروش آنلاین پروازهای چارتر به بیش از 500 آژانس همکار
- 99 هزار مسافر وفادار و عضو باشگاه مشتریان مانلی پرواز 
- نمایندگی فروش تور های گروهی به 27 استان کشور

 مانلی مفتخر خدمت گذاری به شماست

درباره ما

مانلی پرواز مجری و مبتکر تخصصی تور های ارزان و لحظه آخری

رزرو خارجی : 02188103828

رزرو داخلی: 02188102064

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آدرس : میدان ولیعصر ، خیابان ولیعصر ، ابتدای خیابان مطهری ، بعد از بانک دی ، پلاک 345